Detektivske storitve

Nudim detektivske storitve - dobro informirane odločitve prihranijo čas in denar:

 • relevantne informacije, trdni dokazi in neizpodbitna dejstva, ki vzdržijo v civilnopravnih postopkih,
 • razjasnitev poslovnih dvomov in sumov,
 • oškodovana podjetja / posamezniki  lahko prihranijo nadaljne stroške,
 • kontrola uspešnosti poslovanja poslovnih družb,
 • povečanje zavedanja zaposlenih o varnosti, redu in zdravju na delovnem mestu.

Kazenski pregon je običajno velik del svojega časa usmerjen na zločine zoper ljudi (posilstva, umori in ropi). Policija namreč nima vedno dovolj časa / sredstev  za civilne zadeve, ali kazniva dejanja zoper premoženje, kot so vlomi, tatvine in vandalizem. Brez dejstev se ne more rešiti noben primer, povrniti nobeno izgubljeno premoženje / storjena škoda.

Detektivske storitve po katerih je največ povpraševanja so: nadzor bolniškega staleža, alkotesti, iskanje premoženja dolžnikov, kontrola potnih stroškov ter vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V okvir detektivskih storitev v skladu z 26. členom ZDD-1 spada tudi zbiranje dokaznega gradiva potrebnega za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah. Ministrstvo za pravosodje navaja, da bodo zaradi posledic krize porastli:

 • delovni spori zaradi nepoštene / malomarne izbire kandidata za delovno mesto ter zaradi nezakonitega odpuščanja delavcev;
 • tožbeni zahtevki bank zaradi neizpolnjenih posojilnih pogodb ali unovčevanja jamstev (hipoteke, delnic, itd.);
 • tožbe za vrnitev premoženja;
 • spori zoper investitorje zaradi neustreznih skrbnih pregledov (preverjanje uspešnosti poslovanja) ali nesprejetih ocen tveganja;
 • spori med delničarji in zoper člane uprav in nadzornih svetov zaradi malomarnega ravnanja v zvezi s poslovnimi odločitvami;
 • družinski (zakonski) spori kot posledica krize v družinskih podjetjih na osebna ravnanja, itd..
Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Bolniška 2