Iskanje vozil

Iskanje vozil na leasing

Osebe, ki so leasing namerno izkoristile predvidevajo, da jih bo težko odkriti, oz. računajo na počasnost sodišč in možnost zastaranja. Neplačnika je potrebno najprej izslediti, a problem  je v tem, da veliko strank ne biva tam, kjer so prvotno navedli stalno bivališče,  poleg tega pa tudi pogosto menjavajo številke mobilnega telefona. Izgovori neplačnika računov za leasing so lahko neresnični, zato se preverjajo hipoteke na nepremičnine ali lastništvo nepremičnin, preverja se zaposlitev / plača neplačnika, itd.. Zaseg avtomobila je pri neplačnikih povsem zakonit, saj je sam zaseg vozila opredeljen tudi v lizinški pogodbi. Zaseg vozila se lahko opravi na različne načine: avtomobil se lahko zaparkira, da ga neplačnik ne more več uporabljati, lahko se ga  odpelje z rezervnim ključem, lahko ga po opozorilu detektiva preda neplačnik ali pa se ga naloži na avtovleko. Detektiv lahko s pooblastilom leasing hiše opravi zaseg vozila na leasing, katerega stranka je prenehala plačevati pologe in se na klice leasinških  hiš ali bank ne odziva več. Detektiv neplačniku potem, ko ga najde najprej pojasni položaj, ob samem zasegu vozila pa celoten postopek skrbno dokumentira ter o tem obvesti tudi policijo.

Iskanje ukradenih vozil

EXPORT CENTER, poizvedovanje, Simona Žaže, s.p. ponuja špediterskim družbam ter posameznikom, ki posedujejo vozila višjega cenovnega razreda storitev EUROWATCH. EUROWATCH je vseevropska storitev,  ki obravnava naraščajoči kriminal proti vozilom in tovorom po vsej Evropi. EUROWATCH omogoča 24-urni stik s policijo po vsej Evropi, v primeru, da je avto ukraden v tujini ali pa se ukradenega odpelje iz njegove matične države. Ključna značilnost storitve EUROWATCH je tehnološki integrator, ki omogoča vsem vrstam GPS sistemov določanje položaja ukradenega vozila (avtomobila,  tovornjaka ali tovora na prikolici) ter te podatke takoj posreduje  v evropsko omrežje, kjer lahko nacionalna policija hitro posreduje zaradi natančno določenega  položaja ukradenega vozila. Iskanje tovora ali iskanje tovornjaka ali samo iskanje vozila je tako zelo hitro in enostavno.

Iskanje ukradenih predmetov

Iskanje ukradenih predmetov je veliko lažje, če jih lastnik pred krajo ustrezno označi. Predmete je možno označiti tudi z graviranjem. Da se najdeni ali zaseženi predmet lahko vrne nazaj k pravemu lastniku je  namreč potrebna identifikacija tega predmeta. Unikatne oznake na predmetih tako nakazujejo kdo je pravi lastnik. Označeni predmeti so vredni manj, saj jih je težje preprodati, s tem pa so tudi manj privlačni za krajo. Prav tako je dobro, da vse vrednejše predmete fotografirate, kar vam zelo pomaga ob morebitni kraji. Na spletni strani policije je bilo 16.01.2011 kar 1825 najdenih predmetov, ki se, če se lastnik ne ugotovi prodajo na javni dražbi. Prav tako lahko na njihovi strani prepoznate ukradeno umetnino in sporočite policiji kje se nahaja.

Policijska statistika za prvo polletje leta 2010  navaja, da je bilo vseh kaznivih dejanj zoper premoženje 28.657 (28.002) ali za 2,3 % več, preiskanih pa 32,2 % (28,6 %).  Povečalo se je število klasičnih goljufij, ropov in zatajitev. Manj je bilo roparskih tatvin, tatvin motornih vozil, drznih tatvin, vlomov in poškodovanj tuje stvari, njihova preiskanost pa se je nekoliko izboljšala.

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Test alkoholiziranosti