Kontakt

EXPORT CENTER, poizvedovanje, Simona Žaže, s.p.
Mesarska cesta 10
1000 Ljubljana
Slovenija

ID DDV: SI31172679

DETEKTIV Simona Žaže, št. licence 131
Dipl. un. ekonomist, Specialist kriminalističnega preiskovanja
BDA- Berufsdetektiv - Assistent (pomočnik detektiva v Avstriji)

Usposobljenost za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb (GV register prejemnikov potrdila)

E:  info@detektiv-portal.si
G:  040 888 556

Izstavljene račune poravnajte prosim na:
IBAN:    SI56 6000 0000 0157 793
SWIFT: HLONSI22

Strankam v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in Zakona o detektivski dejavnosti zagotavljam varovanje poslovnih skrivnosti, zaščito osebnih podatkov, anonimnost ter poklicno molčečnost.

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Bolniška 2