Opazovanje

Nudim opazovanje in ustrezno dokumentiranje dogajanja okoli objekta ali osebe za posledično dokazovanje škode iz naslova nezgodnih goljufij ali za dokazovanje zlorabe delovnih sredstev, delovnih strojev ali delovnega časa. Izvršitveno dejanje nezakonitega razpolaganja s sredstvi delodajalca je začasna pridobitev stvari z namenom, da se uporabi, torej izkorišča, uporablja, z njo razpolaga ali da drugemu v začasno uporabo. Pri tem storilčev motiv, način in čas razpolage nista pravno pomembna (Sodba VIII Ips 94/2002). Opazovanje delovnih sredstev (avtomobil, bager, tovornjak, itd..) delodajalca je potrebno, če obstaja sum, da ga v njegovem prostem času neupravičeno za zasebne namene uporablja njegov delojemalec. 

Odkrivanje lažne invalidnosti je npr. primer za opazovanje, sledenje in pridobivanje dokazov o goljufiji. Lažni invalid - goljuf npr. trdi, da ne more hoditi, pa vendar lahko vsak večer ob 19 uri zapusti dom ter odide tečt. S takšnim ravnanjem, z goljufijo in prevaro povzroča škodo zavarovalnici ali delodajalcu, sebi pa pridobiva neupravičeno premoženjsko korist.

Opazovanje za dokazovanje zlorabe otroka

Družina, vzgojitelji ali odvetnik se naj ob sumu zlorabe otroka obrnejo na Center za socialno delo, ki potem ustrezno ukrepa naprej. Kdor sumi zlorabo ali jo odkrije se naj ne obrne na družino otroka, temveč ravno tako na Center za socialno delo. Ne gre namreč izključiti možnosti, da se zloraba dogaja ravno v krogu družine. Starši pa se morajo ravno tako zavedati, da je lahko oseba, ki bo zlorabila otroka kdorkoli v otrokovem življenju. Strokovnjaki opozarjajo, da starši danes preveč poudarjajo nevarnost s strani neznanih oseb. Boljši pristop je, da starši otroka posvarijo pred osebami, ki nepovabljene vdirajo v njihov zasebni prostor, jim povzročajo strah ali pa od njih zahtevajo, da počnejo stvari, ki jih otrok ne želi početi.

Ustrezna institucija za ukrepanje ob sumu spolne zlorabe otroka je tudi Združenje proti spolnemu zlorabljanju. Brezplačni telefon za pomoč: 080 28 80. Pomoč in podporo dobijo otroci, osebe, ki želijo zaščititi otroka, osebe z lastno izkušnjo zlorabe v otroštvu, kot tudi tisti, ki iščejo informacije, podporo in pomoč za prepoznavanje zlorabljenega otroka ali za ukrepanje.

Ker se zloraba otroka ponavadi dogaja v privatnem prostoru lahko detektiv največ pripomore zgolj s svetovanjem o pridobivanju dokazov zlorabe. Čustvena, fizična ali spolna zloraba otroka, pa tudi zanemarjanje otroka so ponavadi skriti zločini. Prav tako so tudi priče redke ali pa jih sploh ni. Lahko pa se poslužite skritih kamer, seveda le v lastnih prostorih. Najboljša priča je tudi otrok sam. Značilno za otroke je, da živijo in doživljajo sedanjost bolj kot odrasli, ki so ponavadi zakrbljeni glede prihodnosti ali obremenjeni s preteklostjo. Večina otrok zna zaznavati lastno okolico in se je tudi zaveda, tako jo zna tudi opisati, seveda pa tudi med otroci obstajajo izjeme. Otroku se vedno postavlja zgolj odprta vprašanja, ki na nič ne namigujejo.

Opazovanje za dokazovanje zlorabe partnerja

Vsakršna oblika zlorabe je zločin. Kazniva dejanja preiskuje policija. Dlje časa, ko nekdo prenaša zlorabo v partnerskem odnosu, bolj normalen del življenja zloraba postaja in v hujše oblike se spreminja. Dlje časa, ko zlorabljena oseba ostaja v odnosu, več moči tisti, ki izvaja nasilje pridobiva. Žrtev se ne počuti samo ustrahovano, oškodovano, mučeno, temveč tudi osramočeno. Zato je prijav na tem področju malo, oz. so ponavadi takrat, ko nasilje postane smrtno nevarno. Detektiv  lahko z opazovanjem na javnem mestu zagotovi fotografije, ki dokazujejo nasilje (fizično, spolno, čustveno). Za dokazovanje zlorabe ali nasilja v zaprtih prostorih detektiv pomaga s svetovanjem in inštalacijo kamer.

Opazovanje za dokazovanje zlorabe starostnika

Večina domov za ostarele lepo skrbi za svoje varovance. Obstajajo pa tudi domovi za ostarele, ki trpijo za pomanjkanjem osebja, ali pa zaposlujejo nekvalificirano ali neustrezno osebje in tako ne morejo zagotoviti optimalne nege starostnika. Domovi za ostarele morajo v skladu z ustrezno skrbnostjo preveriti kdo bo skrbel za njihove varovance. Narediti morajo vse, da poskrbijo za ustrezno nego in varnost starejših. V kolikor se jim predzaposlitvena poizvedba ne zdi potrebna in detektiv dokaže zlorabo starejše osebe s strani zaposlenega v domu ostarelih nosi dom, kot institucija vse posledice malomarnega zaposlovanja, saj bi v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja morali vedeti kdo je oseba odgovorna za ustrezno nego starostnikov.

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Test alkoholiziranosti