Varnostno svetovanje

Nudim varnostno svetovanje, izobraževanje in sprejem ustreznih pravilnikov na področju zaščite in pridobivanja konkurenčnih informacij. Kot specialist gospodarskega poizvedovanja lahko trdim, da so konkurenčne informacije in nove poslovne ideje ciljna tarča vaše konkurence. Ustrezna in pravočasna zaščita industrijske lastnine in intelektualne lastnine so protiukrepi za preprečevanje nezakonite gospodarske špijonaže in kraje. 

Na podjetje imajo vpliv: stranke, konkurenca in spremembe. Zbiranje podatkov o strankah, konkurenci in spremembah, ni nekaj nezakonitega, če se za zbiranje podatkov uporabljajo zakonita sredstva in metode. Zbrani podatki se lahko z primerno analizo spremenijo v ključno strateško prednost za vaše podjetje. Kraja poslovnih podatkov, ki so zaščiteni in zavarovani kot poslovna skrivnost je kaznivo dejanje, ki ima kazenske posledice. Oprezanje za poslovnimi skrivnostmi in neupravičena prilastitev tujih poslovnih skrivnosti brez vednosti ali dovoljenjem resničnega lastnika je torej kaznivo dejanje. Koristnik javnih podatkov pa v nasporotju s krajo ne občuti nobenih kazenskopravnih posledic. V slovenskem gospodarskem prostoru je prej opaziti uhajanje konkurenčnih poslovnih podatkov zaradi neustreznega zavedanja vrednosti in posledično premajhne ali nikakršne zaščite, kot pa iz zlonamernih nagibov npr. nadaljne preprodaje npr. informacije o sestavini mešanice novega materiala. Tudi naša slovenska podjetja razvijajo izdelke in materiale, ki so lahko tako dobri, da začnejo resno ogrožati svetovno konkurenco. Predstavljajte si presenečenje slovenskega managerja iz kakšnega odročnega kraja, ki dobi nepričakovano klic iz tujine, da bi radi naročili material, ki je pri njih šele v fazi razvoja. Kako vedo, kdo jim je povedal, ali informacije uhajajo zaradi zaposlenih, ali zaradi neustrezne zaščite informacijskega sistema ali zaradi klepetavih dobaviteljev ali zaradi koristoljubnih drugih partnerjev? Ko informacija uide je že prepozno. Zato varnostno svetovanje, izobraževanje in sprejem ustreznih pravilnikov na področju zaščite konkurenčnih informacij takoj, ko se podjetje poda v razvijanje novih izdelkov in materialov. Škoda, če podjetje enkrat izgubi konkurenčne informacije je neizmerna in noben sodni postopek je ne more nadomestiti.

Javno dostopni podatki so lahko zelo primerni viri za iskanje podatkov, čeprav javno, ne pomeni vedno tudi brezplačno. Nekatere baze javnih podatkov zahtevajo tudi uslugi primerno plačilo. Večina podatkov, nekateri ocenjuje kar 95 % vseh podatkov je javno dostopnih. Če je toliko podatkov javno dostopnih in s tem na razpolago komurkoli, zakaj potem nekateri še vedno vlagajo napore v to, da vam skušajo ukrasti ostalih 5% lastniških informacij? Zakaj še vedno tvegajo z nezakonitimi metodami pridobivanja informacij? Odgovor se skriva v vprašanju: Zakaj podjetje v primeru potrebe po konkurenčnih informacijah ne koristi uslug dobrega analitika oz. gospodarskega poizvedovalca, ki zna iz javno dostopnih informacij izluščiti dejstva, ki podjetju omogočijo vodilni konkurenčni položaj. Odgovor: Ni vsaka oseba usposobljena in talentirana, da iz informacijske poplave javnih baz podatkov izlušči strateško bistvo za dotično podjetje. Analiza podatkov namreč vključuje zahtevno sintezo, primerjavo in razlago javnih podatkov.

Zgolj spremljanje oglaševanja določenega podjetja že lahko zagotovi uporabne podatke. Oglaševanje je vedno javno, torej s tem dostopno vsem, tudi analitiku - gospodarskemu poizvedovalcu. Po drugi strani oglašujejo ponavadi samo podjetja, ki so finančno zadosti trdna, saj se oglaševanje še vedno šteje kot prvi strošek, ki se zmanjša, če gre podjetju slabše. Torej obseg oglaševanja in kontinuiteta oglaševanja dosti povesta o resnični finančni moči podjetja.

Druga skrivnost je analiza zaposlitvenih oglasov, ki analitiku pokaže smer nadaljnega razvoja podjetja, saj zaposlitveni oglasi ponavadi opisujejo zahtevane sposobnosti in znanja sveže zaposlenih. Število zaposlenih, ki jih družba želi zaposliti prikazuje moč razvoja na tem področju.

Gospodarski poizvedovalec sme pridobivati informacije neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke in so jih pripravljene dati prostovoljno, ter tudi iz sredstev javnega obveščanja. Uporabljena detektivska taktika je v tem primeru  socialni inženiering, npr. z  z dobaviteljem določenega podjetja. Dobavitelji so namreč zelo skrbni in temeljiti, ko se gre za čim boljše poznavanje svojih strank. Tako vedo kako reden plačnik je določeno podjetje, kdaj, kaj in kolikokrat naroča. Vse to pa analitiku pove veliko o poslovnem ciklusu obravnavanega podjetja. Najbolj klepetavi del in s tem najšibkejši varnostni člen podjetja so glasni tržniki in z rastjo prodaje motivirani komercialisti.

Zakonito pridobivanje konkurenčnih informacij in zaščita informacij pred svojimi zvedavimi ter bolj ali manj premetenimi tekmeci je ključni namen varnostnega svetovanja.

Poizvedovanje o poslovnem partnerju

Če želite preveriti svojega tekmeca ali biti vključeni v novi poslovni odnos, in želite vedeti, kaj od tega je res, kar navajajo ostali udeleženci (udeleženec), potem naročite poizvedbo o verodostojnosti izjav in ciljev. Poizvedovanja so možna v obliki vaših  konkretnih vprašanj:

  • Ali je ta partner primeren za prodajo novega izdelka?

Opravim razgovore z ljudmi, ki imajo relevantne informacije. Opravim osnovno finančno analizo, v prilogi so dokazi o spodletelih investicijah, ocena kreditne sposobnosti, itd.. Preverim lastnike podjetja: raziskava lahko razkrije skrite povezave med tem podjetjem in še drugimi, katerih vam partner v predstavitvi ni navedel. Odkrivam torej napačne, pomanjkljive ali zavajujoče izjave. Opravim intervjuje preteklih strank (čim več - tem bolje).  Vzpostavim kontakt s podjetjem v smislu skritega nakupa za pridobitev ocene odnosa do strank.

  • Kdaj bo konkurenca dala na trg novi izdelek?

Najprej se je potrebno vprašati zakaj ima podjetje interes takšno informacijo javno povedati? Odgovore skušam pridobiti od novinarjev, od njihovega lastnega oddelka za oglaševanje ali njihove pristojne oglaševalske agencije. Informacijo imajo tudi dobavitelji embalaže, saj je na njej zapisan datum proizvodnje. Z datumom lansiranja novega izdelka so seznanjeni tudi poslovodje veletrgovin, saj so morali ustrezno rezervirati prostor na policah.

  • Kako naj izvem več biografskih podrobnosti o svojem (potencialnem) partnerju ?

Naročite poizvedbo o strokovni poti - preverjanje strokovnih člankov, ki ponavadi takšne podatke vsebujejo.

Odkrivanje ponaredkov zahteva sistematično sledenje izvoru ponarejenega blaga, se pravi razkritje celotne distribucijske verige ponarejenih izdelkov od tovarne, kjer se ponaredki proizvajajo do distributerjev, skladišč ponarejenega blaga ter trgovin, kjer so ponaredki naprodaj.

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Test alkoholiziranosti