Detektivski cenik

ALKOTESTI NA DELOVNEM MESTU

 • Cena preizkusa alkoholiziranosti na posameznika znaša 90 EUR za prvo osebo. Alkotest za vsako naslednjo osebo na isti lokaciji ob istem času znaša 50 EUR. V ceno je vključen razgovor z osebo, sestava dveh zapisnikov ter novi ustnik.
 • Temu primerno se obračunajo še potni stroški: 0,37 EUR /km.

OSEBNO VROČANJE

 • Osebna vročitev znaša 60 EUR.
 • Detektivsko poročilo o osebni vročitvi (če je potrebno) znaša 50 EUR.
 • Temu primerno se obračunajo še potni stroški: 0,37 EUR /km.

KONTROLA BOLNIŠKEGA STALEŽA

 • Pridobitev bolniškega reda od osebnega zdravnika znaša 125 EUR.
 • Kontrola na domu med 7 in 20 uro znaša 80 EUR. Kontrole so lahko tudi med vikendi in prazniki.
 • Temu primerno se obračunajo še potni stroški: 0,37 EUR /km.

KONTROLA POTNIH STROŠKOV

 • Ugotovitev dejanskega naslova zaposlenega in preverjanje dejanske kilometrine stane 50 EUR/uro
 • Temu primerno se obračunajo še potni stroški: 0,37 EUR /km.

POIZVEDBA O PREMOŽENJU VAŠEGA DOLŽNIKA

 • Posredovanje vseh podatkov o vašem dolžniku kot so: naslov, EMŠO, osebna davčna številka, osebni tekoči računi, zaposlitev in delodajalec, lastništvo vozila, lastništvo nepremičnine, lastništvo plovil ali letal, lastništvo vrednostnih papirjev, lastništvo ali solastništvo podjetja (doma, tujina), razgovor z dolžnikom znaša 500 EUR.
 • Nadaljevanje postopka tako, da se sodeluje s sodiščem v kolikor se ugotovi, da dolžnik uradno ni lastnik nobenega premoženja. Zaprosilo sodišču za skrajni ukrep, ki ga odredi dolžniku: predložitev seznama prodajnih in najemnih pogodb, osebnih tekočih računov v tujini ter lastništvo ali solastništvo podjetij v tujini stane 100 EUR.
 • Zaprosilo za ugotovitev pravega stalnega naslova bivanja s spremembo na upravni enoti, če se ugotovi, da naslov iz CRP-ja ne ustreza naslovu dolžnika na podlagi Zakona o prijavi prebivališča stane 100 EUR. Ugotovitev nahajanja osebe v državnih institucijah (zapori, bolnice, domovi...) ali če se je dolžnik preselil v tujino.
 • Sestava kazenske ovadbe v kolikor obstaja sum kaznivega dejanja ter podaja na pristojno okrožno tožilstvo v kraju kjer biva dolžnik znaša 200 EUR.
 • V okviru poizvedbe o premoženju in glede nahajanja dolžnika ter naslova za rubež opravljam terenske poizvedbe. Z dolžniki opravim osebne razgovore ter jih seznanim s posledicami izmikanja, prikrivanja dejstev ter skrivanja premoženja. Razgovor in obisk dolžnika stane 100 EUR.

POIZVEDBA O KITAJSKEM PODJETJU

 • Preverjanje kitajskega podjetja znaša 800 EUR. Vključeni so kitajski prevodi v slovenščino.

 TEST NA DROGE

 • Cena testa na droge na posameznika znaša 120 EUR za prvo osebo. Test na droge za vsako naslednjo osebo na isti lokaciji ob istem času znaša 80 EUR. V ceno je vključen razgovor z osebo, sestava dveh zapisnikov, tisk rezultatov ter nova vatirna palčka za odvzem, reakcijska tekočina, testna ploščica.Temu primerno se obračunajo še potni stroški: 0,37 EUR /km.

VARNOSTNO SVETOVANJE stane 200 EUR in vključuje prihod na sedež podjetja

 • kadrovsko področje: alkotesti, testi na droge, kontrole bolniških / potnih stroškov, kontrole kršitve konkurenčne  klavzule in prepovedi, pravilna osebna vročitev
 • finančno področje: preverjanje poslovnih partnerjev in iskanje premoženja dolžnikov
 • učinkovita samozaščita: solzivec, elektro šoker, GPS SOS alarm
 • zaščita in povrnitev premoženja: forenzično označevanje s silikonskim premazom, ki vsebuje unikatni DNA zapis v mikropiki, postavljanje pasti za tatove, roparje in ugotavljanje neavtoriziranih dostopov v prostor, sef, IS

PRAVILNIK za izvajanje kadrovske kontrole na področju bolniške odsotnosti, alkohola in drog na delovnem mestu, ugotavljanju upravičenosti prevoznih stroškov, kontrole kršitev konkurenčne prepovedi ali konkurenčne klavzule ter preverjanje potencialnih kandidatov za zaposlitev z vsemi zapisniki, izjavami in odredbami stane 120 EUR.

POSTAVLJANJE PASTI ZA NOTRANJE TATOVE oz. DOMAČE PASTI ZA TATOVE

Pred nastavitvijo pasti za tatove, ki vključuje poseben gel se o tem obvesti policijo, saj se gre za prekriti preiskovalni ukrep, sama tatvina pa se šteje za kaznivo dejanje, ki ga lahko preiskuje samo policija. Vse postopke torej vodi policija (izpolni zapisnike, fotografira, opravi razgovore), saj so le takšni dokazi dovoljeni na (delovnem) sodišču v kolikor se gre za podjetje. Nudim svetovanje glede postavljanja pasti ter omogočim sam nakup gela, ki ostane na koži tatu še 3-4 tedne in ga ni mogoče sprati. Sam gel je viden le ob uporabi UV lučke. Podjetje lahko kupi 60 ml gel, ki stane 390 EUR  in ga uporablja po potrebi. Svetovanje kako postaviti past in kako identificirati storilca stane 100 EUR in vključuje tudi pripravo zapisnikov. Vsako novo postavitev pasti lahko s pridobljenim znanjem v prihodnosti opravljate sami s pomočjo policije.

FORENZIČNO OZNAČEVANJE LASTNIŠTVA ORODJA, VREDNEJŠIH PREDMETOV, IT OPREME, KOLES, STROJEV za podjetja in gospodinjstva. Cena za označevanje 50-ih predmetov z unikatno lastniško očem nevidno mikrokodo stane 160 EUR. Za več informacij o tej sodobni varnostni rešitvi za preprečevanje vlomov, ropov in kraj ter hitrejše vračilo zaseženih predmetov s strani policije pokličite.

SOLZIVCI za moške in ženske. So v svetu priznani in preizkušeni s 36-letno tradicijo uporabe med drugimi tudi s strani newyorške policije. Solzivec stane 18 EUR z DDV. 

DETEKTIVSKA URA

 • Detektivska ura je 50 EUR in je mišljena za terensko pomoč odvetnikom (iskanje prič ali oseb, ki so v pravnih postopkih, pridobivanje notarsko overovljenih izjav oseb, ki drugače v postopkih ne želijo sodelovati, pridobivanje dokaznega materiala v obliki fotografij, izjav, videa, lastnega zaznavanja.
 • Izdelava detektivskega poročila za odklonitev alkotesta, odklonitev vročitve stane 50 EUR.

Detektivski cenik je veljaven od 1. januarja 2015 dalje.
Podjetje je zavezanec za plačilo DDV.
K zgoraj navedenim cenam se prišteje še DDV.

Copyright © 2009, Detektivske storitve Export Center.
Bolniška 2